Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Χρηματοδοτηση και Διαχειριση
Επενδυτικων Σχεδιων

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία χιλιάδες έργα στα πλαίσια των Κρατικών και Ευρωπαϊκών Εργαλείων Χρηματοδότησης (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Προγράμματα Leader, Προγράμματα ΟΑΕΔ κ.α.). Αναλυτικότερα, το φάσμα υπηρεσιών της περιλαμβάνει:

Χρηματοδοτηση και Διαχειριση
Επενδυτικων Σχεδιων

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία χιλιάδες έργα στα πλαίσια των Κρατικών και Ευρωπαϊκών Εργαλείων Χρηματοδότησης (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Προγράμματα Leader, Προγράμματα ΟΑΕΔ κ.α.). Αναλυτικότερα, το φάσμα υπηρεσιών της περιλαμβάνει:

Στρατηγικος και
Επιχειρησιακος Σχεδιασμος

Οι ανάγκες λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων, χάραξης αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, υιοθέτησης συστηματικών και πιστοποιημένων πρακτικών ποιοτικών διαδικασιών και επαγγελματικής εταιρικής παρουσίασης, έχει οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να τους παρέχουμε άριστες υπηρεσίες:

Στρατηγικος και
Επιχειρησιακος Σχεδιασμος

Οι ανάγκες λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων, χάραξης αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, υιοθέτησης συστηματικών και πιστοποιημένων πρακτικών ποιοτικών διαδικασιών και επαγγελματικής εταιρικής παρουσίασης, έχει οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να τους παρέχουμε άριστες υπηρεσίες: