Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεια

Η εταιρεία ΠΟΡΕΙΑ – ΟΡΑΜΑ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2006, από έμπειρους Επαγγελματίες Συμβούλους  Επιχειρήσεων,   με σκοπό την παροχή Ποιοτικών και Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Ο συνεχής και αυξανόμενος ανταγωνισμός των αγορών, το ευμετάβλητο διεθνές  περιβάλλον, καθώς και οι συγκεκριμένες οργανωτικές  ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, καθιστούν άκρως επιτακτική την αξιοποίηση Επιστημονικών (Θεωρητικών και Εμπειρικών) Εργαλείων, σε όλο το φάσμα  επιχειρησιακών λειτουργιών.

Η επιβίωση και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη μίας επιχείρησης απαιτεί αξιοποίηση και υιοθέτηση  σύγχρονης γνώσης και μεθόδων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας όλων των επιμέρους τμημάτων της. 

Η ΠΟΡΕΙΑ – ΟΡΑΜΑ ΕΠΕ, διαθέτοντας την πολύχρονη και πολύτιμη  εμπειρία των εξειδικευμένων  Συμβούλων,  μελών της,  καθώς επίσης και πολυάριθμες συνεργασίες επιστημονικών συνεργατών, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή Επιχειρηματικού Συμβούλου για  τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής  κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου.

Αποστολη

«Η ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού ΟΡΑΜΑΤΟΣ που είναι και η πεμπτουσία της επιχειρηματικής δράσης, δηλαδή η Μεγιστοποίηση του Κέρδους ακολουθεί μία ΠΟΡΕΙΑ, η οποία περνά από την αύξηση του Κύκλου Εργασιών , τη  μείωση του Κόστους και την ικανοποίηση  των αναγκών όλων εμπλεκόμενων στην λειτουργία της εταιρείας,   φορέων και προσώπων»
Η υποστήριξη της μικρής, μεσαίας και μεγάλης Ελληνικής  επιχείρησης, μέσα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό περιβάλλον,  στη χάραξη της στρατηγικής της και στην υλοποίηση – ολοκλήρωση των στρατηγικών της στόχων, μέσω της παροχής σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, πολύτιμης εμπειρίας,  αξιοποίησης συμβουλευτικών εργαλείων και εξεύρεσης λύσεων σε σύνθετα προβλήματα αντιμετώπισης αναγκών.

Αποστολη

«Η ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού ΟΡΑΜΑΤΟΣ που είναι και η πεμπτουσία της επιχειρηματικής δράσης, δηλαδή η Μεγιστοποίηση του Κέρδους ακολουθεί μία ΠΟΡΕΙΑ, η οποία περνά από την αύξηση του Κύκλου Εργασιών , τη  μείωση του Κόστους και την ικανοποίηση  των αναγκών όλων εμπλεκόμενων στην λειτουργία της εταιρείας,   φορέων και προσώπων»
Η υποστήριξη της μικρής, μεσαίας και μεγάλης Ελληνικής  επιχείρησης, μέσα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό περιβάλλον,  στη χάραξη της στρατηγικής της και στην υλοποίηση – ολοκλήρωση των στρατηγικών της στόχων, μέσω της παροχής σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, πολύτιμης εμπειρίας,  αξιοποίησης συμβουλευτικών εργαλείων και εξεύρεσης λύσεων σε σύνθετα προβλήματα αντιμετώπισης αναγκών.

Ανθρωπινο Δυναμικο

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους επαγγελματίες στον τομέα των Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών. Παράλληλα, διαθέτει ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα λύσεις στις ανάγκες των πελατών της.

Ανθρωπινο Δυναμικο

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους επαγγελματίες στον τομέα των Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών. Παράλληλα, διαθέτει ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα λύσεις στις ανάγκες των πελατών της.

Ενδεικτικο Πελατολογιο

Οι Συνεργάτες της  ΠΟΡΕΙΑ-ΟΡΑΜΑ Ε.Π.Ε. απετέλεσαν και θα αποτελούν, τον μακροχρόνιο επιστημονικό συνεργάτη πολυάριθμων επιχειρήσεων, κατορθώνοντας να βελτιστοποιούν την Αποδοτικότητα – Παραγωγικότητα των πελατών τους, με συνέπεια την αύξηση των συνολικών τους Οικονομικών επιδόσεων (Πωλήσεις, Κερδοφορία) και την εξασφάλιση της συνεχιζόμενης Ανάπτυξης και αντιμετώπισης  του διεθνούς και εγχώριου Ανταγωνισμού.

Ακολουθούν 20 ενδεικτικά έργα από τα εκατοντάδες που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα:

Α/Α Επωνυμία Εταιρίας Έργο
1
ΒΙΟΦΑΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΕ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004
2
ΥΑΛΟΔΟΜΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004
3
NASSINGTON A.E.
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016
4
VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
5
ΜΑΡΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΚΕ
Υπαγωγή και Διαχείριση ερευνητικού έργου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
6
Χ. ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (FILVA)
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΜΕ»
7
T & T EXECUTIVE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
8
PANOS - SAVVAS EXCLUSIVE Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ Ο.Ε.
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
9
ΓΚΟΟΥ ΣΕΪΛΙΝΓΚ Ν.Ε.Π.Α.
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
10
Μ. ΛΕΣΣΗΣ - Π. ΡΟΥΣΣΑΣ Ο.Ε.
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»
11
ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»
12
ΧΑΡΤΟΠΑΚ ΑΒΕΕ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
13
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΒΕΕ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
14
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΚΡΗΤΗ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ»
15
MENU E.E.
Υπαγωγή και Διαχείριση αίτησης λήψης κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19»
16
ΤΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Υπαγωγή και Διαχείριση αίτησης λήψης κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»
17
ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπαγωγή και Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «E-ΛΙΑΝΙΚΟ»
18
BUBBLES PARK OE
Υπαγωγή και Διαχείριση αίτησης λήψης κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ»
19
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Υπαγωγή και Διαχείριση αίτησης λήψης κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»
20
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε
Υπαγωγή και Διαχείριση αίτησης λήψης κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

Leadership

Sheryl Graham

Chief Operating Officer
Sheryl oversees the firm’s business operations including sales, marketing, business development, and communications.

Chris Anderson

Chief Product Officer
Chris leads Product Management, Design, and Marketing functions globally. He is responsible for the core products and features.

Susan Cox

Chief Financial Officer
Susan is CFO at Stratus, where she leads the finance, facilities, and information technology teams across all locations nationwide.