Ταμείο Ανάκαμψης: Tα πρώτα προγράμματα για τις μικρομεσαίες

Τους πρώτους μήνες του 2022 θα προκηρυχθούν τα πρώτα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα ξεπεράσουν συνολικά το 1,760 δισ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι όροι χρηματοδότησης για τα κυριότερα προγράμματα του Ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τα εξής:

Εξοικονομώ» επιχειρήσεων: Μέσα στους πρώτους 5 μήνες του 2022 αναμένονται οι προσκλήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 957,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ θα συνεισφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Εχει δύο υποπρογράμματα, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, την εγκατάσταση νέων ή την αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή των προϊόντων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ: Οι προκηρύξεις θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο και το συνολικό κόστος της επένδυσης θα φτάσει τα 465 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις θα δίνουν έμφαση στα εξής: α) Ηλεκτρονικές πληρωμές και πωλήσεις. Ο στόχος είναι τουλάχιστον το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πωλεί online και το 40% να προμηθεύεται online. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός. Eκτιμάται ότι τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις θα επωφεληθούν. β) Βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων (ΙDP). Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία υποδομών cloud από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα επιδοτηθεί η μετάβαση 1.000 επιχειρήσεων σε μοντέλο cloud-only. γ) Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και POS. Θα χρηματοδοτηθεί το 75% του κόστους αντικατάστασης παλαιότερων POS και ταμειακών μηχανών, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η αγορά κινητών συσκευών και η αναβάθμιση του software για την έκδοση αποδείξεων.

Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα: Το πρώτο δίμηνο του 2022 αναμένονται και οι προσκλήσεις για το πρόγραμμα αυτό, συνολικής χρηματοδότησης 520 εκατ. ευρώ. Θα επιδοτηθούν: α) Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Ελάχιστη επένδυση 1 εκατ. για τις ΜμΕ με 55% επιχορήγηση και 3 εκατ. για τις μεγάλες με 40% επιχορήγηση και εκτιμώμενη συνολική επιχορήγηση 185 εκατ. ευρώ. β) Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ., εκ των οποίων το 50% θα είναι επιχορήγηση, και συνολική επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 100 εκατ. ευρώ. γ) Πράσινος αγροτουρισμός. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης 50 εκατ. ευρώ. δ) Αναδιάρθρωση καλλιεργειών με εκτιμώμενο κόστος 212 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου 170 εκατ. ευρώ. ε) Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων με επιδότηση 15 εκατ. ευρώ.

Ανάπτυξη του τουρισμού: Θα δοθούν συνολικά 260 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών. Επίσης, προβλέπονται 46 εκατ. ευρώ για τον ορεινό τουρισμό, 23 εκατ. ευρώ για τουρισμό υγείας και ευεξίας, 18 εκατ. ευρώ για καταδύσεις και υποθαλάσσιο τουρισμό, από 14 εκατ. ευρώ για αγροτουρισμό και γαστρονομία και για προσβάσιμες ακτές και 15 εκατ. ευρώ για μέτρα διαχείρισης προορισμού.

Έξυπνη μεταποίηση: Στόχος, η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και οι επενδύσεις σε βιομηχανικά σχήματα – clusters. O συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης στα 75 εκατ. ευρώ.