Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν φυσικές καταστροφές.