«Κουπόνια» ανακύκλωσης ψυγείων και «Εξοικονομώ- Επιχειρώ» για επαγγελματίες – Όλες οι λεπτομέρειες

Επιδότηση σε επαγγελματίες για ενεργειακή αναβάθμιση. Στα «σκαριά» πρόγραμμα «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Επαγγελματικό Ψυγείο», με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να «αποσύρουν» τα παλιά επαγγελματικά τους ψυγεία – καταψύκτες και να τα αντικαταστήσουν με νέα. Το κράτος θα επιδοτεί ποσοστό που υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 50% του κόστους της νέας αγοράς, δίνοντας έτσι κίνητρο σε επιχειρήσεις, όπως τα ψιλικά, τα περίπτερα, τα κρεοπωλεία ή τα μανάβικα να αλλάξουν τις παλιές ενεργοβόρες τους συσκευές

Τι θα ισχύσει με το «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Επαγγελματικό Ψυγείο»

Μέσω αυτού, θα δοθεί η δυνατότητα σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες να αντικαταστήσουν τα παλιά επαγγελματικά τους ψυγεία ή καταψύκτες, που θεωρούνται εξαιρετικά ενεργοβόρα, όπως καταψύκτες για παγωτά ή ψυγεία σε κρεοπωλεία.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η δράση «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Επαγγελματικό Ψυγείο» σχεδιάζεται στο πλαίσιο των στόχων που θέτει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ. Δίνει έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές μέσα και από «πράσινες» επενδύσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα για επαγγελματίες θα έχει ανάλογα χαρακτηριστικά με εκείνα του «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή» για τα νοικοκυριά.

Δηλαδή όχι μόνον θα επιδοτεί την ανακύκλωση πανομοιότυπων συσκευών που θα πρέπει να είναι ενεργές μέχρι και πριν την παράδοση, αλλά θα επιτρέπει και την αντικατάσταση έως και τριών, ενώ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι επαγγελματίες.

Βεβαίως, το εάν θα υιοθετηθεί και η μέθοδος της μοριοδότησης ή θα επιδοτηθούν όλοι οι επαγγελματίες θα εξαρτηθεί και από τα ποσά που τελικά θα διατεθούν.

Το «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Επαγγελματικό Ψυγείο» δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, με χρηματοδότηση φυσικά μέσω του ΕΣΠΑ.

Έρχεται και το «Εξοικονομώ- Επιχειρώ»

Βεβαίως, τα κίνητρα για ενεργειακή εξοικονόμηση που θα παρασχεθούν στους επαγγελματίες, δεν εξαντλούνται στην ανακύκλωση και αντικατάσταση ψυγείων και καταψυκτών: Παράλληλα, θα «τρέξει» και η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», η οποία παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Στοχεύει στη διείσδυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στην επιτυχή τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών μέσω ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Δικαιούχοι του Προγράμματος θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση αναμένεται να κυμανθεί από 20.000€ έως 600.000€ ανά αίτηση. Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 35% και φτάνει έως και 80% και αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι συνοπτικά οι εξής, όσον αφορά στις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών υποδομών:

 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης)
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση τοπικών ή κεντρικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση συστήματος φωτισμού με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • Εφαρμογή συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Υπάρχουν και επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στο «κομμάτι» της ενεργειακής αναβάθμισης της παραγωγικής διαδικασίας, όπως:

 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται τόσο για χρήση ψύξης / θέρμανσης χώρων όσο και για την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κλπ.)
 • Αντικατάσταση κινητήρων και αντλιών με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους μεταβλητών στροφών.

Χρηματοδοτούνται ακόμη:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή,
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των επιτευχθέντων εξοικονομήσεων από τα υλοποιηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.