Αναπτυξιακός Νόμος: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για δύο καθεστώτα ενισχύσεων 

Έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η προκήρυξη των καθεστώτων, με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης στην αρμόδια υπηρεσία ή την προηγούμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης.